Ulvshale

Historie

Ulvshale er et ungt landskab, skabt af flintesten, sand og ler, som havet har skyllet hertil fra Møns Klint længere mod sydøst Resterne af et fæstningsanlæg på Ulvshale vidner om en tid, da Danmark frygtede en engelsk invasion af de danske kyster.

Navnet Ulvshale omtales første gang i 1388. Ordet er muligvis en forvanskning af ordet ”jollsalen”. Joll er det oldnordiske navn for planten kvan, som tidligere var meget udbredt i området.

Læs mere om Ulvshales historie Her

 strand
Ulvshale skov og eng

Skoven på Ulvshale ligner ikke andre skove. Træerne vokser langsomt, fordi jorden er stenet og mager. Mange træer er skæve, og nogle står nærmest ”på stylter”, fordi det er svært for træer at gro i sten. Ulvshale er dannet af flintesten fra Møns Klint. Når klinten nedbrydes, føres de tunge flintesten hertil med strømmen og bølgerne og aflejres i store strandvolde. De ældste strandvolde findes nær Hegnede Bakke, mens de yngste kan ses på den nordlige del af Ulvshale. Strandvoldene danner bølger i skovbunden med vandfyldte lavninger mellem voldene. Hvor Ulvshaleskoven vokser i dag, var der engang hav.

De store engarealer på Ulvshale og Nyord har i mindst 700 år været brugt til græsning for kreaturer – og bliver det fortsat. Når plantevæksten på den måde holdes nede, skabes gode livsbetingelser, som tiltrækker masser af fugle.
Fuglelivet er uden sammenligning den største naturseværdighed på Ulvshale og Nyord. Om foråret og efteråret lægger tusindvis af gæs, ænder og andre vandfugle vej gennem området. Også sjældne fugle som vandrefalk, havørn og trane kan opleves her. Ulvshale Naturcenter og Gåsesøen er gode udgangspunkter for en udflugt.

Læs mere om skoven, engene og andre naturseværdigheder her
skov


 fugletræk