Lystfiskerguide for Møn

  
Fortegnelse over forskellige kystfiskepladser på Møn                         

 

Fiskested Fiskearter Bemærkninger
Ulvshale Havørred, aborre og rimte. Der fiskes nordøst og vest for Ulvshale samt i Pilebo Rende (vest og sydvest).
Fredskov
v/ Nordfelt
Havørred, fladfisk og hornfisk Waders er nødvendige.
Brunhoved Havørred, torsk og hornfisk. Der fiskes østpå.
Pomlerende
v/ Lilleskov
Havørred og hornfisk. Der kan fiskes langt til begge sider.
Hellehavn Nakke Havørred og hornfisk. Der kan fiskes langt til begge sider.
Lilleklint
v/ Liselund
Havørred og torsk. Det bedste stræk er fra Liselund og 1 km sydpå.
Storeklint Havørred og torsk. Bunden er meget stenet. Der er dybt vand helt ind under land. Der kan fiskes langt til begge sider.
Fyret
v/ Busene Have
Havørred, torsk og hornfisk. Nord for fyret er der et interessant rev.
Klintholm Havn Havørred og hornfisk. Der fiskes fra havnen og østpå til fyret. Vandet er dog ikke ret dybt.
Hvide Klint
v/ Hjelm
Havørred og torsk. Der findes en del dybe huller ret kort fra kysten. Disse bør affiskes.
Rytsebæk
v/ Fanefjord Skov
Havørred og hornfisk. Der ligger et rev et godt stykke ude. Forsigtig vadning tilrådes.
Madses Klint
v/ Vindebæk
Havørred og hornfisk. Der kan være stærk strøm.
Hårbølle Pynt Havørreder, torsk, hornfisk og fladfisk. Der fiskes vestpå til Hårbølle Havn. Der kan være stærk strøm.